Genomgå certifieringsutbildningar i lärplattformen Infomentor

Den digitala skolplattformen är här för att stanna. Många insåg fördelarna, inte minst under pandemin när undervisningen skedde på distans. Mycket av undervisningen har gått tillbaka till traditionella former, men i kombination med skolplattformen.

Digitaliseringen har inte bara minskat det fysiska avståndet mellan lärare och föräldrar, utan även satt eleven i centrum. Många skolor har därför satsat på skolplattformar för att underlätta lärandet och hjälpa lärare fokusera på kärnuppgiften.

Lärplattformen som öppnar dörrar

Idag finns en hel del administration som stjäl dyrbar tid från undervisningen. Allt från planering till uppföljning och scheman behöver bli administrerat. Du kan använda skolplattformen till det här och även samla allt på en och samma plats. Fördelen är även att lärare kan dela allt med vårdnadshavare. Föräldrarna kan i sin tur kika på det tillsammans med barnen som går i skolan.

På så sätt blir det enklare att hänga med i elevernas utveckling och hjälpa till med läxor inför prov. För att maximera förståelsen och användningen av InfoMentor finns certifieringsutbildningar. Både lärare och utpräglade administratörer kan få utbildningen.

Förutom att lättare kunna hantera den ger det dig fördjupad kunskap om hur skolarbetet kan bli effektivare med hjälp av InfoMentor. Om du vill ha mer information om certifieringsutbildningarna och hur skolplattformen fungerar så leta upp dessa online.

You may also like...